0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Xí nghiệp sản xuất bao bì nghành dược và y tế

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2014

Thời gian

04/06/2014

Địa chỉ

Số 07A KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Xí nghiệp sản xuất bao bì nghành dược và y tế