0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Nhà làm việc, trại giam

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2013

Thời gian

25/05/2013

Địa chỉ

Quế Trung, Quế Sơn, Quảng Nam

Trụ sở làm việc công an huyện Nông Sơn