0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Thi công hàng rào Pepsico - Quảng Nam

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2015

Thời gian

09/01/2015

Địa chỉ

Đường số 10KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Thi công xây dựng nhà máy Pepsi Quảng Nam