0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Khách sạn Thái nguyên Lâm Anh

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2016

Thời gian

01/05/2016

Địa chỉ

An Khê, Sơn Trà, Đà Nẵng

Thi công khách sạn Thái Nguyên Lâm Anh

Các dự án khác