0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Khách sạn Lê Khánh

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2005

Thời gian

07/07/2005

Địa chỉ

101 Trần Hưng Đạo, Sơn Trà Đà Nan

Thi công hách sạn Lê Khánh

Các dự án khác