0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Nhà máy lắp ráp bảng điều khiển tự động Denken Việt Nam

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2015

Thời gian

18/12/2015

Địa chỉ

KCN Điện Nam, Điện NGọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Nhà máy lắp ráp bảng điều khiển tự động DENKEN Việt Nam