0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Nhà làm việc

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2014

Thời gian

25/05/2014

Địa chỉ

TT Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Nhà làm việc CA Huyện Đại Lộc