0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

Thời gian

Địa chỉ

Nhà Chị Hồng đường Lê Thanh Nghị

Các dự án khác