0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Đặng Thành Hiếu

Loại công trình

Cấp IIIư

Kiểu công trình

Căn hộ cho thuê

Diện tích

78m2 ( tổng cộng 5 sàng: 350m2)

Năm xây dựng

6/2020

Thời gian

4 tháng

Địa chỉ

11 Đốc Ngữ- Hải Châu- Đà Nẵng

Căn hộ 5 tầng

Các dự án khác