0905 688 747

Thông tin công trình

Chủ đầu tư

Loại công trình

Cải tạo, xây dựng kho Clinker bãi bê tông dự trữ nguyên vật liệu

Kiểu công trình

Diện tích

Năm xây dựng

2015

Thời gian

20/01/2015

Địa chỉ

Đường số 09, KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Cải tạo, xây dựng kho Clinker, bãi bê tông dự trữ nguyên vật liệu